Tá Coiste na Gaeilge ITBÁC freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus as treoir agus tacaíocht a thabhairt d'Oifig na Gaeilge.

Tá baill foirne agus mic léinn le Gaeilge páirteach sa Choiste agus de ghnáth, bailíonn an Coiste le chéile trí huaire in aghaidh na bliana.

Má tá suim agat in imeachtaí Choiste na Gaeilge ná má tá súim agat a bheith i do bhall, cuir ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie.

 

 

 

 

 

Back to Top