BÚA - Bain Úsáid Aisti in DIT! 

Seo Scéim Scoláireachta ITBÁC do mhic léinn le Gaeilge chun úsáid na Gaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn trasna na hInstitiúide!

Teastaíonn mic léinn spreagúla uainn le smaointe iontacha chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn trasna ITBÁC! Is fiú €500 na Scoláireachtaí seo agus seol ríomhphost chuig Siobhán / Gráinne ag gaeilge@dit.ie le tuilleadh eolais a fháil. 

BUA Pull Up

BÚA – ‘Bain Úsáid Aisti’ in ITBÁC! Seo cur chuige nua atá á eagrú ag Oifig na Gaeilge, ITBÁC do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a spreagadh, a chur chun cinn agus a fhorbairt trasna na hInstitiúide. 

Cuirfear scoláireachtaí ar luach €500 ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i bpríomhchampais na hInstitiúide tré dheiseanna spreagúla agus bríomhara a fhorbairt d’úsáid na Gaeilge san Institiúid.

Beidh deis iontach ag na mic léinn le bheith:

• gníomhach in eagrú imeachtaí sóisialta agus cultúrtha spreagúla Gaeilge in ITBÁC
• ag forbairt scileanna cumarsáide trí chur chun cinn na Gaeilge sna meáin shóisialta, foilseacháin, míreanna físe agus eile
• ag éileamh agus ag tacú le forbairt seirbhísí trí Ghaeilge agus le feiceálacht na teanga in ITBÁC
• ag spreagadh úsáid na Gaeilge sa phobal agus ar bhonn laethúil - sa bhaile, le cairde, san ionad oibre, ar scoil agus eile
• rannpháirteach i gcinntiú thodhchaí na Gaeilge sa champas nua i nGráinseach Ghormáin
• ag cur chun cinn na Gaeilge trí úsáid a bhaint aisti ar bhealaí spraíúla, cruthaitheacha, mealltacha agus nuálacha!

Beidh Scoláireachtaí €500 á mbronnadh ar gach mac léinn a n-éiríonn léi / leis a bheith mar cheannródaithe ‘BUA in ITBÁC’ don bhliain acadúil 2018/19 agus riachtanais an tionscnaimh a chomhlíonadh.

Má tá Gaeilge agat, spéis agus fuinneamh agat an teanga a spreagadh agus a fhorbairt in ITBÁC, ba bhreá linn cloisteáil uait. 

Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo Foirm Iarratais BUA 2018/19  clóscríobh do chuid freagraí le do thoil agus seol an fhoirm mar cheangaltán chuig gaeilge@dit.ie nó déan an fhoirm a phriontáil agus seol sa phost é chugainn chuig an seoladh a luaitear ar an bhfoirm.

Bí i dteagmháil le Siobhán nó Gráinne in Oifig na Gaeilge go luath ag gaeilge@dit.ie agus táimid ag súil go mór le cloisteáil uait!

Back to Top