Scoláireachtaí Gaeltachta, Samhradh 2017

Foireann agus Mic Léinn ITBÁC

An Ghaeltacht 2016

Síneadh le Spriocdháta - Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta ITBÁC go dtí Dé hAoine 9 Meitheamh 2017

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne na hInstitiúide chun seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo.

 

Baill Foirne ITBÁC:

Is féidir le baill foirne ar mhaith leo seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Gaeltacht ag aon leibhéal cur isteach ar an scoláireacht seo. Is fiú €200 an duine an scoláireacht agus tá na laethanta sa Ghaeltacht aitheanta mar laethanta oiliúna ag an Rannóg Acmhainní Daonna ach caithfidh tú cead a fháil ó do bhainisteoir chun freastal ar aon chúrsa.

Tá liosta de na cúrsaí samhraidh Gaeltachta le fáil anseo

Baill Foirne ITBÁC: Foirm Iarratais ar líne anseo agus is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo: Scoláireachtaí Gaeltachta BF 2017

Mura bhfuil ar do chumas freastal ar chúrsa sa Ghaeltacht an samhradh seo, tá Bord na Gaeilge UCD agus Gaelchultúr ag eagrú scoil samhraidh 'Tionól Gaeilge UCD' ón 31 Iúil - 4 Lúnasa agus tá tacaíocht ar fáil ó Oifig na Gaeilge le freastal ar an Tionól: http://www.ucd.ie/bnag/ga/tionolgaeilgeucd/

 

Mic Léinn ITBÁC:

Is féidir le mic léinn lánaimseartha ITBÁC iarratas a dhéanamh ar scoláireacht chun freastal ar chúrsa seachtaine le hOideas Gael i nGleann Cholm Cille i gContae Dhún na nGall. Beidh cúrsaí Gaeilge ar siúl gach seachtain ón 3 Meitheamh go deireadh mhí Lúnasa 2017 agus íocfaidh Oifig na Gaeilge scoláireacht chun costais lóistín féinfhreastail agus táillí an chúrsa a chlúdach. Beidh €50 le híoc ag gach mac léinn chomh maith lena gcostais taistil agus bia, seachas do na cúrsaí i nGleann Fhinne ón 22 Iúil – 5 Lúnasa 2017 atá níos costasaí mar gheall nach bhfuil lóistín féinfhreastail ar fáil.

Caithfidh gach duine a n-éiríonn leo scoláireacht a fháil tuairisc ghairid a chomhlánú faoin gcúrsa samhraidh ag deireadh an chúrsa.

Tá eolas ar na cúrsaí Gaeilge le hOideas Gael le fáil anseo

Mic Léinn ITBÁC: Foirm Iarratais ar líne anseo agus is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo: Scoláireachtaí Gaeltachta ML 2017

Dáta deiridh d'iarratais: Síneadh le Spriocdháta  go dtí Dé hAoine 9 Meitheamh 2017

Tá gach eolas le fáil ó Oifig na Gaeilge ag 01 402 7043 nó gaeilge@dit.ie.

An Ghaeltacht 2

Conas mar a bhí an cúrsa?

"It was a fantastic course, and I commend them on having such a good institute - it’s a credit to themselves and the Irish language." 
 
 "Chabhraigh siad go mór chun píosa muinín a thabhairt domsa chun Gaeilge a labhairt."
 
 "Bhí seachtain thar cionn agam. Bhain mé an taitneamh as agus beidh mé ag dul ar ais gan amhras ar bith an bhliain seo chugainn."
 
“It was brilliant, I don’t know where the Irish came from after nearly 40 years. I murdered it but everyone was very understanding!”
 
"The teaching was very good and well pitched for each level; the teacher managed to pitch the classes both to our particular needs and ability."
 
Oideas Gael 2013

Back to Top