Saineolaithe le Gaeilge in ITBÁC: 

Tá saineolaithe le fáil in ITBÁC chun agallaimh a dhéanamh trí mheán na Gaeilge ar réimse leathan d’ábhair lena n-áirítear:

na meáin; oideachas luathaoise léanaí; teangacha; ceol; na healaíona cócaireachta; Ollscoil Teicneolaíochta do Bhaile Átha Cliath; airgeadas; turasóireacht; eacnamaíocht; matamaitic; na heolaíochtaí; innealtóireacht; ceimic agus eile.

Tá breis eolais agus sonraí teagmhála do Shaineolaithe le Gaeilge in ITBÁC ar fáil ó Oifigeach Gaeilge na hInstitiúide, Siobhán / Gráinne ag 01 4027043 / 087 9807288 / gaeilge@dit.ie

Más ball foirne nó comhalta taighde thú in ITBÁC a theastaíonn uait d'ainm a chur lenár mbunachar sonraí le bheith mar Shaineolaí le Gaeilge, ba bhreá linn cloisteáil uait! Bheimis thar a bheith buíoch dá dtiocfadh leat an fhoirm seo thíos a chomhlánú agus beimid ag súil go mór le cloisteáil uait! 

Back to Top