Ranganna Gaeilge do bhaill foirne & mic léinn ITBÁC 

foghlaim

Cuireann Oifig na Gaeilge i gcomhar leis an Rannóg Oiliúna agus Forbartha Foirne Ranganna Gaeilge saor in aisce ar fáil d'fhoireann agus do mhic léinn ITBÁC gach seimeastar.

  • díríonn na ranganna ar leibhéil éagsúla cumais;
  • tá siad lonnaithe in ionaid éagsúla de chuid na hInstitiúide;
  • bíonn na ranganna ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna;
  • tá siad saor in aisce;
  • is féidir leat cáilíocht 'Teastas Eorpach na Gaeilge' a bhaint amach
  • thar aon rud, tá na ranganna thar a bheith taitneamhach! 

Is deis iontach iad na ranganna aithne a chur ar dhaoine eile a bhfuil an tsuim chéanna sa teanga acu, agus cumarsáid a dhéanamh ag baint úsáide as an nGaeilge i dtimpeallacht thacúil agus shultmhar. Bíonn clár imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge eagraithe ag Oifig na Gaeilge chomh maith gach seimeastar chun tacú leis na Ranganna Gaeilge. 

Dearbhaítear in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 na dualgais atá ar chomhlachtaí poiblí feabhas a chur ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a sholáthraítear trí mheán na Gaeilge. Tá cúrsa nua 'An Ghaeilge ag an Obair' ar fáil anois do bhaill foirne chun scileanna Gaeilge a fhorbairt i dtreo seirbhísí i nGaeilge a thairiscint i rannóga éagsúla de chuid na hInstitiúide. Leagfar béim ar leithéidí an rólghlactha, ar scileanna teanga praiticiúla agus ar ról na Gaeilge san áit oibre (.i. na príomhdhualgais a bhaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla) le linn an chúrsa seo.  

Cén fáth an Ghaeilge?

  • B’fhéidir gur ball foirne thú atá ag iarraidh a bheith níos féinmhuiníní má chuirtear ceist ort seirbhís a sholáthar trí mheán na Gaeilge?
  • Nó gur duine thú le páiste scoile atá ag iarraidh cúnamh agus cabhair a thabhairt leis an obair bhaile?
  • Nó gur mac léinn thú a bhfuil suim agat gairm le Gaeilge a bhaint amach nó b'fhéidir gur duine thú atá ag iarraidh a chinntiú nach gcaillfidh tú an teanga i ndiaidh duit an scoil a fhágáil?
  • Anuas air sin, b’fhéidir gur mac léinn idirnáisiúnta thú atá ag iarraidh ciall a bhaint as na comharthaí dátheangacha i ngach áit agus beagáinín a fhoghlaim faoi theanga dhúchais na hÉireann?! Más amhlaidh, bí linn!

Tá Clár Ama na Ranganna Gaeilge le fáil anseo

 

Más maith leat Clárú le haghaidh ranga, líon amach an Fhoirm Chlárúcháin a bhaineann leatsa: 

Bain cáilíocht - Teastas Eorpach na Gaeilge - amach sa Ghaeilge agus tá tuilleadh eolais le fáil anseo

 

Má tá aon cheist agat maidir le Ranganna Gaeilge ITBÁC nó na Grúpa Comhrá Gaeilge, seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie ‌

Back to Top