‌‌‌Nuacht

Seachtain na Gaeilge DIT

Beidh SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 ar siúl in ITBÁC ón 12 – 15 Márta 2018 ar fud na hInstitiúide agus tá fáilte ó chroí roimh chách chuig na himeachtaí go léir!  

SEACHTAIN NA GAEILGE 2018 festival events will take place in DIT from the 12th – 15th March across the Institute and everyone is so welcome to take part in all events.

CLÁR IMEACHTAÍ SHEACHTAIN NA GAEILGE DIT 2018 

Seachtain na Gaeilge 2018

Scóráil Sciobtha as Gaeilge do Lá Fhéile Vailintín in DIT!

Lá Fhéile Vailintín 2018

 

BLIAIN NA GAEILGE 2018: Ranganna Gaeilge ag tosú ón 29 Eanáir 2018 - Cláraigh anseo

Clárama Ranganna 2017/18

DINNÉAR NA NOLLAG, DÉARDAOIN 7 NOLLAIG, 6p.m,

Bialann an tSeomra Ghlais, Sráid Chathail Brugha, ar mhaithe le hIonad Lae na gCaipisíneach

RSVP: gaeilge@dit.ie 

Dinnéar na Nollag 2017

 ‌

LAETHANTA OSCAILTE ITBÁC / DIT OPEN DAYS, DÉ hAOINE 1 & DÉ SATHAIRN 2 NOLLAIG 2017

ITBÁC Shráid Aungier ón 9 – 3p.m, Seastán Eolais ag Oifig na Gaeilge / Information Stand on Gaeilge in DIT  

 Lá Oscailte DIT 2017

TURAS GO DTÍ FÉILE ‘OIREACHTAS NA SAMHNA’ CILL AIRNE, 2-6 SAMHAIN 2017 / TRIP TO OIREACHTAS FESTIVAL 

Féile Mhór Bhliaintúil na nGael-The Biggest Annual Irish Language Festival!

Imeachtaí na féile go léir / Festival Events: anseo

http://www.antoireachtas.ie/seinnteoir/

 

AN SEOMRA CAIDRIMH-LÓN GAEILGE SAOR IN AISCE i nGRAINSEACH GHORMÁIN, DÉ LUAIN 27 SAMHAIN, 1-2p.m, eagraithe ag mic léinn BÚA DIT, Fáilte mhór roimh chách! Bígí Linn! 

Seomra Caidrimh 27.11.17

 

CUMANN GAELACH DIT - CRUINNIÚ PLEANÁLA DO BHAILL UILIG AN CHUMAINN 2017/18

Ríomhphost: cumanngaelach@socs.dit.ie

Cruinniú Pleanála Cumann Gaelach 2017/18

 MIC LÉINN DE DHÍTH LE BHEITH PÁIRTEACH i BÚA 2017/18 - BAIN ÚSÁID AISTI IN DIT! SCOLÁIREACHTAÍ 500 EURO AR FÁIL DO MHIC LÉINN CHUN AN GHAEILGE A CHUR CHUN CINN IN ITBÁC.

Seol ríomhphost go luath chuig Siobhán / Gráinne ag gaeilge@dit.ie  

bua mean fomhair 2017

 

 AMCHLÁR RANGANNA GAEILGE - SEIMEASTAR 1 & 2, 2017/18

  CLÁRAIGH / REGISTER HERE

Clárama Ranganna 2017/18

 

SEIMEASTAR 1: 10 SEACHTAIN ón tseachtain ag tosú 25/09/2017 – 04/12/2017 

 SEIMEASTAR 2: 8 SEACHTAINE ón tseachtain ag tosú 29/01/18 – 19/03/18

 LEANFAR LE RANG MÁ BHÍONN GO LEOR DAOINE CLÁRAITHE 

 

 Ciorcal Comhrá 2017

CAIFE & GAEILGE!

 Grúpaí Comhráite i nGaeilge in ITBÁC ag tosú ar an 25 Meán Fómhair*

GRÁINSEACH GHORMÁIN: maidin Dé Máirt ón 11 – 11.20r.n i mbialann an Chlóis, Gráinseach Ghormáin

 SRÁID CHATHAIL BRUGHA: maidin Dé Céadaoin ón 11 – 11.20r.n sa ‘Rest’, Sráid Chathail Brugha

 * 143 BÓTHAR RÁTH MAONAIS: maidin Dé hAoine ón 11 - 11.20r.n sa Bhialann (ag tosú 15 Meán Fómhair)

 10 seachtaine ón 25/09/17 – 27/11/2016 - ag brath ar éileamh

 Deis neamhfhoirmiúil chun an Ghaeilge a chleachtadh agus a fhoghlaim!

 Fáilte mhór roimh chách, cláraigh anseo agus tuilleadh eolais ó gaeilge@dit.ie

 

SCÉIM NA SCOLÁIREACHTAÍ GAELTACHTA ITBÁC 

Síneadh le Spriocdháta - go dtí Dé hAoine 9 Meitheamh 2017 

 An Ghaeltacht 2017

SCOLÁIREACHTAÍ GAEILGE BUA IN DIT ‘BAIN ÚSÁID AISTI’ 

BUA 2017 Image  

Seoladh na hirise TAIRSEACH 2017 / Launch of TAIRSEACH 2017 magazine 

Tá cóip den iris le fáil anseo Tairseach 2017

Foilsithe ag mic léinn na 4ú bliana, Iriseoireacht agus Gaeilge, Scoil na Meán, ITBÁC 

Gradam Oifig na Gaeilge bronnta ar Erin Ní Loinsigh agus April Nic Eochaidh.

Comhghairdeas le gach duine bainteach le hiris na bliana seo.

Tairseach 2017 - Seoladh

Na mic léinn a bhí páirteach i bhfoilsiú na hirise ón 4ú bliain, Iriseoireacht agus Gaeilge:

Ó chlé: Yasmin Leonard, Erin Ní Loinsigh, an Dr Siobhán Ní Laoire, Scoil na dTeangacha, an Dlí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Gráinne Ní Bhreithiún, Oifig na Gaeilge, Ciara Pollock, April Nic Eochaidh, Kevin Hughes agus Adam Byrne ag seoladh na hirise TAIRSEACH in ITBÁC Sráid Aungier. 

 

SEACHTAIN NA GAEILGE 2017 IN DIT, 28/02/17 - 02/03/17

BAIN TRIAIL AISTI - SURPRISE YOURSELF!

Póstaer don tSeachtain

 Féile bhliantúil idirnáisiúnta ag ceiliúradh agus ag cur chun cinn na Gaeilge!

Seachtain na Gaeilge 2017  

PRÍOMHIMEACHTAÍ / HIGHLIGHTS

 

CAIFE & COMHRÁ i nGAEILGE - CAIFE, TAE & CÍSTÍ SAOR IN AISCE GACH MAIDIN!

GAEILGE COFFEE MORNINGS - FREE COFFEE, TEA & CAKES EACH MORNING!

Dé Máirt 28 Feabhra: DIT Gráinseach Ghormáin, Courtyard, 11a.m

Dé Céadaoin 1 Márta: DIT Sráid Aungier, Courtyard @11a.m &

DIT Sráid Chathail Brugha, The Rest @11a.m

Déardaoin 2 Márta: DIT Sráid Bolton, Coffee Dock @11a.m

Fáilte mhór roimh chách!

 Maidineacha Caife - Seachtain na Gaeilge 2017

CEARDLANN DRÚMADÓIREACHTA SAOR IN AISCE LE / FREE BILINGUAL DRUMMING WORKSHOP

ROSSA Ó SNODAIGH Ó KÍLA, DÉARDAOIN 2/3/17 ón 1-2p.m,

SA CHLÓS / COURTYARD, DIT SRÁID AUNGIER

Beidh drúmaí ar fáil nó is féidir leat drúma / bodhrán a thabhairt leat!

Drums will be provided or you can bring along your own drum / bodhrán!

Fáilte mhór roimh chách / All welcome.  Áirithintí / Bookings: gaeilge@dit.ie / 087 9807288 / www.dit.ie/gaeilge

 Rossa Ó Snodaigh - Seachtain na Gaeilge 2017

LÓN TAISPEÁNTAIS CHEOIL Ó MHIC LÉINN / LUNCH AND MUSIC PERFORMANCES BY STUDENTS FROM DIT TRADSOC, COLÁISTE MHUIRE, COLÁISTE EOIN & COLÁISTE IOSAGÁIN!

Dé Máirt 28 Feabhra, Gráinseach Ghormáin i mbialann an Chlóis / Courtyard Restaurant

Dé Céadaoin 1 Márta, Sráid Aungier sa Chlós / Courtyard

 

 DJ image

CLUB OÍCHE LE DJ’S ‘NA GAMAILL GRÚBH’, DÉARDAOIN 2 MÁRTA ÓN 9P.M

 

COMÓRTAIS / COMPETITIONS:

FIFA Líofa! - FIFA Competition as Gaeilge!!

Dé Máirt / Tuesday 28 Feabhra ón 12-3p.m sa Chlós / Courtyard, Sráid Aungier

Áirithintí / Bookings: cumanngaelach@socs.dit.ie

 

COMÓRTAS PEIL GHAELACH IDIR CHOLÁISTÍ / COLLEGES GAELIC FOOTBALL COMPETITION

Déardaoin / Thursday 2 Márta ón 4i.n, UCD

Áirithintí / Bookings: cumanngaelach@socs.dit.ie

 

FÍSEÁN / VIDEO: ‘LABHAIR GAEILGE LIOM in DIT!’

Comórtas Físeáin - Uasmhéid de 2 nóiméad d’fhíseán ar ‘Labhair Gaeilge liom!’ Seol d’fhíseán chuig gaeilge@dit.ie roimh 31 Márta 2017

Video competition - Maximum 2 minute video on topic ‘Labhair Gaeilge liom’/ ‘Speak to me in Irish!’, Submit your video to gaeilge@dit.ie before 31st March 2017

Comórtas Físeáin 2017

 

IMEACHTAÍ & TEAGMHÁIL / EVENTS & CONTACT:

Croí na Féile / Festival Venue: An Clós / Courtyard, ITBÁC Sráid Aungier

cumanngaelach@socs.dit.ie / gaeilge@dit.ie / 087 9807288

 

Eagraithe ag / Organised by:

An Cumann Gaelach ITBÁC - DIT’s Irish Language Student Society: https://www.facebook.com/cumanngaelach.dit

Oifig na Gaeilge - DIT's Irish Language Office: www.dit.ie/gaeilge

Oifig na Gaeilge Facebook: https://www.facebook.com/oifig.nagaeilgedit

Oifig na Gaeilge Twitter: @OnaGaeilgeDIT

______________________________________

Ranganna Gaeilge in ITBÁC, Eanáir - Márta 2017 

Tá Amchlár agus Clárú do na Ranganna Gaeilge agus Grúpaí Comhráite Gaeilge a bheas ag tosú ón tseachtain 30 Eanáir 2017 le fáil anseo  Bígí linn! 

Ranganna - Deisceart 2017 (Aungier + Kevin)

 

Scéim Scoláireachta nua do Mhic Léinn ITBÁC - BÚA - Bain Úsáid Aisti in ITBÁC! 

BUA 2017-18 Gaeilge

Nollaig mhór mhaith daoibh go léir agus Athbhliain faoi mhaise!

Sráid Chathail Brugha - Dinnéar na Nollag 2016

Beimid ar ais in Oifig na Gaeilge ar Dé Luain 9 Eanáir 2017 agus buíochas ó chroí libh go léir as bhur gcabhair agus tacaíocht i rith na bliana. Buíochas ar leith do gach duine a d'fhreastail ar Dhinnéar na Nollag ar an 7 Nollaig i Sráid Chathail Brugha. Bhailigh sinn €675 d'Ionad Lae na gCaipisíneach agus rachaidh seo go mór chun sochair do theaghlaigh an Nollaig seo! 

Beidh na Ranganna Gaeilge agus na Grúpaí Comhrá Gaeilge ag tosú arís ón Luan 30 Eanáir; beidh na foirmeacha iarratais do Scéim Scoláireachta na Mac Léinn 'BÚA - Bain Úsáid Aisti' in DIT' - scéim nua chun úsáid na Gaeilge a spreagadh ar fud na hInstitiúide ar fáil ón 1 Feabhra agus beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón Mháirt 28 Feabhra - Déardaoin 1 Márta 2017 anseo in ITBÁC. Táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil ag na himeachtaí seo sa bhliain úr! 

 

Comhairliúchán maidir le hullmhú Dara Dréachtscéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla, ITBÁC

Scéim Teanga jpg

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 ina dhlí i mí Iúil 2003. Mar chomhlacht poiblí tá impleachtaí ag an Acht seo d'Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Is é príomhchuspóir an Achta ná soláthar níos mó de sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fáil ón tseirbhís phoiblí ar chaighdeán níos airde. 

Tá dualgas ar an Institiúid ár ndara Dréachtscéim Teanga a ullmhú anois, ar iarratas ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Seo clár reachtúil atá mar aidhm aige cur leis an líon, agus forbairt a dhéanamh ar an raon agus ar an gcaighdeán, seirbhísí trí Ghaeilge a bheidh ar fáil don phobal ó ITBÁC.  

Bhain príomhghealltanais chéad Scéim Teanga na hInstitiúide, 2012-2015 le forbairt a dhéanamh ar sholáthar traenála, in inniúlacht agus i bhfeasacht teanga foirne na hInstitiúide chun tús a chur leis an bpróiseas chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge; le meadú a chur leis an méid Gaeilge atá le fáil i bhfoilseacháin de chuid na hInstitiúide, in ábhair phoiblíochta, ar fhoirmeacha iarratais, i mbileoga eolais, ar shuíomhanna gréasáin agus sna meáin agus cur chun cinn na Gaeilge ar champais na hInstitiúide agus i saol na mac léinn le roinnt blianta anuas. 

Beimid ag tógáil ar an obair seo sa dara Dréachtscéim Teanga agus beidh gealltanais reachtúla ann ag déanamh cur síos ar na seirbhísí a bheas á bhforbairt agus á gcur ar fáil san Institiúid trí Ghaeilge agus go dátheangach go ceann trí bliana. 

Tá Oifig na Gaeilge ag ullmhú dara Dréachtscéim Teanga ITBÁC faoi láthair. Ba bhreá linn moltaí na foirne, na mac léinn agus an phobail a fháil mar chuid den ullmhúchán seo i ndréachtú na Scéime agus chun féidearthacht seirbhísí dátheangacha i ngnéithe éagsúla d'imeachtaí na hInstitiúide a mheas. 

Bheadh muid buíoch díot dá bhféadfá ríomhphost a sheoladh chuig gaeilge@dit.ie le do chuid moltaí roimh Dé hAoine an 16 Nollaig 2016. Táimid ag súil go mór le cloisteáil uait. 

Tá cóip de chéad Scéim Teanga ITBÁC 2012-2015 le fáil anseo. 

‌  

Dinnéar na Nollag 2016, Dé Céadaoin 7/12/16 at 17.30, Bialann an tSeomra Ghoirm, DIT, Sráid Chathail Brugha 

Dinnéar na Nollag 2016

Deis álainn chun bualadh le comhghleacaithe agus cairde in ITBÁC le Gaeilge a labhairt agus a chleachtadh agus sult a bhaint as béile breá ullmhaithe ag baill foirne agus mic léinn lónadóireachta, ITBÁC Shráid Chathail Brugha. Beidh sinn ag bailiú airgid ar an oíche d'Ionad Lae na gCaipisíneach do Dhaoine gan Dídean. Chun suíochán a chur in áirithe, seol rphost chuig gaeilge@dit.ie

 

Turas le Cumann Gaelach ITBÁC chuig Oireachtas na Samhna 2016, Cill Airne, 4-6 Samhain 2016 

Féile Mhór Bhliaintúil na nGael! Breis eolais agus áirithintí ag: cumanngaelach@socs.dit.ie  

‌Imeachtaí na féile go léir: anseo

http://www.antoireachtas.ie/seinnteoir/

Cóisir Oireachtas na Samhna 2015

 Cóisir bhréigéide ag Oíche na Mac Léinn ag Oireachtas na Samhna 2015! 

 

Traenáil Náisiúnta na gCumann agus na nOifigeach Gaeilge

De hAoine 14 & Dé Sathairn 15 Deireadh Fómhair i gColáiste na Trionóide agus ITBÁC Shráid Aungier

Clárú le Maria Schäler ó Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) & Conradh na Gaeilge, maria@cnag.ie 

Traenáil na gCumainn 2016

Féile IMRAM 2016: Seoladh Cló Draíochta 6 / Cló Draíochta Exhibition Launch

Dé Sathairn 15 Deireadh Fómhair: Deis chun turas a thabhairt ar thaispeántas Cló Draíochta mar chuid d'fhéile OpenHouse in ITBÁC Ghráinseach Ghormáin ón 11.00-17.00

Dé Luain 10 Deireadh Fómhair: ITBÁC Ghráinseach Ghormáin, 6p.m, Fáilte mhór roimh chách! 

Cló Draíochta 2016

Ranganna Gaeilge an fhómhair do mhic léinn agus baill foirne ITBÁC ag tosú ón 3 Deireadh Fómhair 2016 

Cuirfear tús le sraith nua an téarma seo de Ranganna Gaeilge Saor in Aisce do Mhic Léinn agus Baill Foirne ITBÁC agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil ag na ranganna go luath! Beidh na ranganna ar fáil ag 5 leibhéal éagsúil ó Ghlantosaitheoirí go dtí Meánrang 2 agus beidh siad ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna i 4 champus de chuid na hInstitiúide. Beidh na ranganna faoi stiúir teagascóirí ardoilte agus beidh na ranganna neamhfhoirmiúil agus an bhéim ar scileanna labhartha a fhorbairt. Leanfar na curaclaim atá leagtha amach chun cáilíocht i dTeastas Eorpach na Gaeilge* a bhaint amach.

Tosóidh na ranganna ón 3 Deireadh Fómhair ar feadh 8 seachtaine le briseadh le linn an tseachtain staidéir. Bígí linn!

CLÁR AMA do na Ranganna le fáil anseo

CLÁRÚ le haghaidh Ranga, líon amach an fhoirm chlárúcháin a bhaineann leatsa: 

 ·         FOIREANN

 ·         MAC LÉINN 

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha agus tá 6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2)agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana agus tá tuilleadh eolais le fáil anseo ar cháilíocht TEG a bhaint amach in ITBÁC. 

Rang Ghráinseach Ghormáin 2016

An Ghaeilge ag an Obair 1 - Cúrsa Oiliúna ag tosú Déaradoin 13 Deireadh Fómhair in Sráid Chathail Brugha, 9-10r.n

Cuirfear tús leis an gcúrsa oiliúna ‘An Ghaeilge ag an Obair 1’ ar Déardaoin 13 Deireadh Fómhair ar feadh 6 seachtaine in ITBÁC, Sráid Chathail Brugha ón 9-10r.n i Seomra 14. Tá an cúrsa 6 seachtaine seo dírithe ar bhaill foirne ar mhian leo Seirbhís trí Ghaeilge a sholáthar trasna na hInstitiúide.

Is í príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná cinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar agus ar chaighdeán seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Díríonn an cúrsa seo ar scileanna teanga praiticiúla a fhorbairt tré rólghlacadh mar shampla; pléitear ról na Gaeilge san áit oibre agus dírítear ar phríomhdhualgais Acht na dTeangacha Oifigiúla agus is féidir clárú anseo

An Ghaeilge ag an Obair Sráid CB 2016

 

‘CAIFE AGUS GAEILGE’ – Grúpaí Comhráite Gaeilge, Fómhar 2016

 Tiocfaidh grúpaí éagsúla le chéile chun comhrá a dhéanamh i nGaeilge maidin in aghaidh na seachtaine in ITBÁC Shráid Aungier, Sráid Bolton, Sráid Chathail Brugha agus i nGráinseach Ghormáin idir Dé Máirt agus Déardaoin ag tosú ón 4 Deireadh Fómhair ag 10.50/11r.n.

Tiocfaidh na grúpaí le chéile thar cupán caife, bíonn siad neamhfhoirmiúil agus deis iontach chun do chuid Gaeilge a chleachtadh agus a fheabhsú! Buail fút, suí isteach agus táimid ag súil le thú a fheiceáil! Fáilte mhór roimh chách! 

CLÁR AMA do na Ranganna, don Oiliúint agus do ‘Caife & Gaeilge’ le fáil anseo

CLÁRÚ le haghaidh Ranga, don Oiliúint agus do ‘Caife & Gaeilge’, líon amach an fhoirm chlárúcháin a bhaineann leatsa:

 ·         FOIREANN

 ·         MAC LÉINN 

 

  An Ghaeilge ag an Obair 07/2016

Fáilte Uí hUigínn! Cóisir Ghaeilge an Uachtaráin in Áras an Uachtaráin, 24 Meitheamh 2016

Aras an Uachtarain 24.06.16 

Gráinne Ní Bhreithiún agus Siobhán Nic Gaoithín atá ag roinnt an phoist mar Oifigeach Gaeilge in ITBÁC taobh amuigh d’Áras an Uachtaráin agus iad ag triall ar an Chóisir Ghaeilge eagraithe ag Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn agus a bhean chéile Saidhbhín ar an 24 Meitheamh 2016. Ócáid álainn spreagúil a eagraíodh chun aitheantas a thabhairt agus ceiliúradh a dhéanamh ar phobal na Gaeilge agus d’fhreastal na céadta ó fud fad na tíre ar an ócáid. Tá níos mó eolais anseo

Back to Top