‌‌‌‌‌‌Nuacht / News

BÚA in DIT 2017/18 Scholarships – Scoláireachtaí Gaeilge ‘Bain Úsáid Aisti’ 

BUA 2017 Image  

 Seoladh na hirise TAIRSEACH 2017 / Launch of TAIRSEACH 2017 magazine 

Tá cóip den iris le fáil anseo / a copy of the magazine is available here:  Tairseach 2017

Mic léinn na 4ú bliana Iriseoireacht agus Gaeilge, Scoil na Meán, ITBÁC / 4th Year Journalism & Irish students, School of Media, DIT 

Gradam Oifig na Gaeilge bronnta ar  / Oifig na Gaeilge award presented to: Erin Ní Loinsigh agus April Nic Eochaidh.

Comhghairdeas le gach duine bainteach le hiris na bliana seo / Congratulations to all involved in this years magazine!  

 

Tairseach 2017 - Seoladh

Na mic léinn a bhí páirteach i bhfoilsiú na hirise ón 4ú bliain Iriseoireacht & Gaeilge / The students from 4th Year Journalism & Irish who published Tairseach 2017:

Ó chlé / from left: Yasmin Leonard, Erin Ní Loinsigh, an Dr Siobhán Ní Laoire, Scoil na dTeangacha, an Dlí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Gráinne Ní Bhreithiún, Oifig na Gaeilge, Ciara Pollock, April Nic Eochaidh, Kevin Hughes agus Adam Byrne ag seoladh na hirise TAIRSEACH in ITBÁC Sráid Aungier. 

 

 SEACHTAIN NA GAEILGE 2017 IN DIT, 28/02/17 - 02/03/17

BAIN TRIAIL AISTI - SURPRISE YOURSELF!

Póstaer don tSeachtain

 Féile bhliantúil idirnáisiúnta ag ceiliúradh agus ag cur chun cinn na Gaeilge!

Annual international Irish language festival celebrating and promoting the use of Irish!

Seachtain na Gaeilge 2017  

PRÍOMHIMEACHTAÍ / HIGHLIGHTS

 

CAIFE & COMHRÁ i nGAEILGE - CAIFE, TAE & CÍSTÍ SAOR IN AISCE GACH MAIDIN!

GAEILGE COFFEE MORNINGS - FREE COFFEE, TEA & CAKES EACH MORNING!

Dé Máirt 28 Feabhra: DIT Gráinseach Ghormáin, Courtyard, 11a.m

Dé Céadaoin 1 Márta: DIT Sráid Aungier, Courtyard @11a.m &

DIT Sráid Chathail Brugha, The Rest @11a.m

Déardaoin 2 Márta: DIT Sráid Bolton, Coffee Dock @11a.m

Fáilte mhór roimh chách!

 ‌

CEARDLANN DRÚMADÓIREACHTA SAOR IN AISCE LE / FREE BILINGUAL DRUMMING WORKSHOP

ROSSA Ó SNODAIGH Ó KÍLA, DÉARDAOIN 2/3/17 ón 1-2p.m,

SA CHLÓS / COURTYARD, DIT SRÁID AUNGIER

Beidh drúmaí ar fáil nó is féidir leat drúma / bodhrán a thabhairt leat!

Drums will be provided or you can bring along your own drum / bodhrán!

LÓN ÉADROM & NEART SPRAOI! / LIGHT LUNCH & GREAT FUN! 

Fáilte mhór roimh chách / All welcome.  Áirithintí / Bookings: gaeilge@dit.ie / 087 9807288 / www.dit.ie/gaeilge

 Rossa Ó Snodaigh - Seachtain na Gaeilge 2017

LÓN & TAISPEÁNTAIS CHEOIL Ó MHIC LÉINN / LUNCH AND MUSIC PERFORMANCES BY STUDENTS FROM DIT TRADSOC, COLÁISTE MHUIRE, COLÁISTE EOIN & COLÁISTE IOSAGÁIN!

Dé Máirt 28 Feabhra, Gráinseach Ghormáin i mbialann an Chlóis / Courtyard Restaurant @1p.m 

Dé Céadaoin 1 Márta, Sráid Aungier sa Chlós / Courtyard @1p.m 

Áirithintí / Bookings: gaeilge@dit.ie 

 DJ image

CLUB OÍCHE ' GROOVE AN DOMHAIN' LE DJ’S ‘NA GAMAILL GRÚBH’, DÉARDAOIN 2 MÁRTA ÓN 9P.M

 

COMÓRTAIS / COMPETITIONS:

FIFA Líofa! - FIFA Competition as Gaeilge!!

Dé Máirt / Tuesday 28 Feabhra ón 12-3p.m sa Chlós / Courtyard, Sráid Aungier

Áirithintí / Bookings: cumanngaelach@socs.dit.ie

 

COMÓRTAS PEIL GHAELACH IDIR CHOLÁISTÍ / COLLEGES GAELIC FOOTBALL COMPETITION

Déardaoin / Thursday 2 Márta ón 4i.n, UCD

Áirithintí / Bookings: cumanngaelach@socs.dit.ie

 

FÍSEÁN / VIDEO: ‘LABHAIR GAEILGE LIOM in DIT!’

Comórtas Físeáin - Uasmhéid de 2 nóiméad d’fhíseán ar ‘Labhair Gaeilge liom!’ Seol d’fhíseán chuig gaeilge@dit.ie roimh 31 Márta 2017

Video competition - Maximum 2 minute video on topic ‘Labhair Gaeilge liom’/ ‘Speak to me in Irish!’, Submit your video to gaeilge@dit.ie before 31st March 2017

 

Comórtas Físeáin 2017  

IMEACHTAÍ & TEAGMHÁIL / EVENTS & CONTACT:

Croí na Féile / Festival Venue: An Clós / Courtyard, ITBÁC Sráid Aungier

/ cumanngaelach@socs.dit.ie / gaeilge@dit.ie / 087 9807288

 

Eagraithe ag / Organised by:

An Cumann Gaelach ITBÁC - DIT’s Irish Language Student Society: https://www.facebook.com/cumanngaelach.dit

Oifig na Gaeilge - DIT's Irish Language Office: www.dit.ie/gaeilge

Oifig na Gaeilge Facebook: https://www.facebook.com/oifig.nagaeilgedit

Oifig na Gaeilge Twitter: @OnaGaeilgeDIT

______________________________________

 

Ranganna Gaeilge 2017 / Irish Classes 2017 

Tá Amchlár agus Clárú do na Ranganna Gaeilge agus Grúpaí Comhráite Gaeilge a bheas ag tosú ón tseachtain 30 Eanáir 2017 le fáil anseo 

Timetable and Registration for Irish Classes and Conversation Groups beginning the week of Monday 30th January is available here 

 Caife agus Gaeilge 2017

BÚA in DIT! New Student Scholarships to promote Irish in DIT

Bain Úsáid Aisti - Use Irish in DIT! 

 

Nollaig mhór mhaith daoibh go léir agus Athbhliain faoi mhaise!

Sráid Chathail Brugha - Dinnéar na Nollag 2016

Beimid ar ais in Oifig na Gaeilge ar Dé Luain 9 Eanáir 2017 agus buíochas ó chroí libh go léir as bhur gcabhair agus tacaíocht i rith na bliana. Buíochas ar leith do gach duine a d'fhreastail ar Dhinnéar na Nollag ar an 7 Nollaig i Sráid Chathail Brugha. Bhailigh sinn €675 d'Ionad Lae na gCaipisíneach agus rachaidh seo go mór chun sochair do theaghlaigh an Nollaig seo! 

Beidh na Ranganna Gaeilge agus na Grúpaí Comhrá Gaeilge ag tosú arís ón Luan 30 Eanáir; beidh na foirmeacha iarratais do Scéim Scoláireachta na Mac Léinn 'BÚA - Bain Úsáid Aisti' in DIT' - scéim chun úsáid na Gaeilge a spreagadh ar fud na hInstitiúide ar fáil ón 1 Feabhra agus beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 28 Feabhra - 1 Márta 2017 anseo in ITBÁC. Táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil ag na himeachtaí seo sa bhliain úr! 

We will return to Oifig na Gaeilge on Monday 9th January 2017 agus sincerest thanks for all your help and support during the year. We would especially like to thank all those who attended and contributed to our Christmas Dinner this year. We raised €675 for the Capuchin Day Centre for Homeless People which will help many families this Christmas. Go raibh míle maith agaibh! 

The Irish Classes and Conversation Groups will return from the week beginning Monday 30th January; the application forms for the Student Scholarship Scheme - BÚA in DIT - Bain Úsáid Aisti in DIT - a scheme to encourage and inspire the use of Irish across DIT will be available from the 1st February and the annual Seachtain na Gaeilge festival will return from the 28th February to the 1st March 2017 here in DIT. We look forward to seeing you soon at our events in 2017! 

 

Comhairliúchán maidir le hullmhú Dara Dréachtscéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla, ITBÁC / Consultation on the preparation of DIT's Second Official Languages Act Draft Scheme 

Scéim Teanga jpg

Since July 2003, The Official Languages Act has been in law. As a public body, the Act has direct implications for DIT. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

DIT is now obliged, by the Department of Arts, Regional, Rural & Gaeltacht Affairs, to prepare our second Official Languages Act Draft Scheme, a 3 Year Statutory Programme that aims to increase and develop the range and standard of services available in Irish to the public from DIT.

The key commitments in DIT’s first scheme, 2012 – 2015, related to providing training in Irish language competency and language awareness for DIT staff in order to begin the process of developing service provision through Irish; an increase in Irish language content in DIT publications, promotional materials, application forms, information leaflets and media and websites; and the promotion of the Irish language on DIT campuses and in student life across the Institute over the past number of years.

The new Scheme will build upon the commitments delivered in our first scheme and will outline the statutory commitments regarding the services the Institute will develop and provide through Irish and bilingually on campus over the next 3 years.

Oifig na Gaeilge is currently preparing DIT’s second Official Languages Act Draft Scheme. We would like to hear the opinions and recommendations of DIT staff, students and the public to inform this Scheme and to explore the development of services in Irish and bilingually across the Institute over time.

Please email Oifig na Gaeilge on gaeilge@dit.ie with your recommendations by Friday the 16th of December and we look forward to hearing from you with your suggestions for inclusion in DIT’s Official Languages Act Draft Scheme.

A link to DIT’s first Official Languages Act Scheme 2012-2015 is available here.

 Dinnéar na Nollag 2016 / Oifig na Gaeilge Christmas Dinner, 7/12/16 at 17.30, Bialann an tSeomra Ghoirm, DIT, Sráid Chathail Brugha

‌Déis álainn chun buaileadh le comhghleacaithe agus cairde in ITBÁC le Gaeilge a labhairt agus a chleachtadh agus sult a bhaint as béile breá ullmhaithe ag baill foirne agus mic léinn lónadóireachta, ITBÁC Shráid Chathail Brugha. Beidh sinn ag bailiú airgid ar an oíche d'Ionad Lae na gCaipisíneach do Dhaoine gan Dídean. Chun suíochán a chur in áirithe, seol rphost chuig gaeilge@dit.ie 

An ideal opportunity to meet friends and colleagues in DIT to practise and use your Irish and to enjoy a wonderful meal prepared by Staff & Students of the School of Culinary Arts in DIT Cathal Brugha St. We will be raising funds for Brother Kevin's Capuchin Day Centre for Homeless People. To reserve your seat, email gaeilge@dit.ie

Dinnéar na Nollag 2016

 

Turas leis an gCumann Gaelach go dtí Féile ‘Oireachtas na Samhna’ i gCill Airne, 4-6 Samhain 2016 / An Cumann Gaelach Trip to 'Oireachtas na Samhna' Festival, Killarney, 4th - 6th November 2016 

Féile Mhór Bhliaintúil na nGael / Largest annual Irish language festival!

Breis eolais agus áirithintí ag / Information & Bookings: cumanngaelach@socs.dit.ie  

‌Imeachtaí na féile go léir / Festival Events: anseo

http://www.antoireachtas.ie/seinnteoir/

 Cóisir Oireachtas na Samhna 2015‌ Cóisir bhréigéide ag Oíche na Mac Léinn ag Oireachtas na Samhna 2015! / Fancy dress at the Student Party, Oireachtas na Samhna 2015 

 

Traenáil Náisiúnta na gCumann agus na nOifigeach Gaeilge / National Training for Irish Language Societies & Officers:

De hAoine 14 & Dé Sathairn 15 Deireadh Fómhair / Friday 14th & Saturday 15th October:

Coláiste na Trionóide agus ITBÁC Shráid Aungier / TCD & DIT Aungier St.

Registration / Clárú le Maria Schäler ó Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) & Conradh na Gaeilge, maria@cnag.ie

Traenáil na gCumainn 2016

Féile IMRAM 2016: Seoladh Cló Draíochta 6 / Cló Draíochta Exhibition Launch

Dé Sathairn 15 Deireadh Fómhair / Saturday 15th October: Deis chun turas a thabhairt ar thaispeántas Cló Draíochta mar chuid d'fhéile OpenHouse in ITBÁC Ghráinseach Ghormáin / An opportunity to visit the Cló Draíochta Exhibition as part of Openhouse Dublin in DIT Grangegorman from 11.00-17.00

Dé Luain 10 Deireadh Fómhair / Monday 10th October: ITBÁC Ghráinseach Ghormáin / DIT Grangegorman, 6p.m, Fáilte mhór roimh chách! 

Cló Draíochta 2016

Irish Classes in DIT this Autumn / Ranganna Gaeilge in ITBÁC an Fómhair seo

A new term of Free Irish Classes for Staff & Students will begin this Autumn across 4 DIT campuses and we hope that you will be able to join us! From Complete Beginners to Higher Intermediate, classes will be provided at 5 different levels and will take place at lunch times and evenings across DIT. Highly skilled tutors will deliver these informal, conversation based classes following the European Certificate in Irish qualifications curricula.

The European Certificate in Irish (www.teg.ie) is an examination and qualification system for adult learners of Irish that is linked to the 'Common European Framework of Reference for Languages' and there are 6 levels available from A1 (Absolute Beginners) to C2 (Advanced 2) and examinations take place in various venues across the country during the year.

The classes will begin the week of Monday the 3rd October for 8 weeks with a break during Review Week. 

Join us - Bígí linn!

Autumn 2016 Classes Timetable here

Staff Registration here

Students Registration here

Ranganna Sr. Aungier & Sr. Chaoimhín 2016 

 'Practical Irish in the Work Place 1' Training Course begins Thursday 13th October, 9-10a.m for 6 weeks in DIT Cathal Brugha St. 

The ‘Practical Irish in the Workplace 1’ training course will begin again on Thursday, 13th October for 6 weeks, in DIT Cathal Brugha St. from 9-10a.m. The 6 weeks course is aimed at DIT Staff wishing to develop Service Provision through Irish across DIT. This training course develops practical Irish language skills through role play scenarios for example; discusses the role of Irish in the workplace and highlights the main obligations on Public Bodies under the Official Languages Act and you can register here

 

An Ghaeilge ag an Obair Sráid CB 2016

 ‌

'CAIFE AGUS GAEILGE!' Irish Language Conversation Groups Autumn 2016

‘Caife agus Gaeilge’ – Irish Language Conversation Groups will come together a morning a week in Aungier St, Bolton St, Cathal Brugha St. and Grangegorman from Tuesdays to Thursdays beginning the 4th October from 10.50 / 11a.m.

The conversation groups are informal, they meet at coffee break and are an ideal opportunity to practise and develop your spoken Irish.

Suí isteach – sit in and you’ll be surprised at how much Irish you know! Fáilte mhór roimh chách!

 

TIMETABLE & INFORMATION on all classes, training & conversation groups here

STAFF REGISTRATION for all classes, training & conversation groups here

STUDENT REGISTRATION for all classes, training & conversation groups here

Caife & Gaeilge 2016

 

 

 An Ghaeilge ag an Obair 07/2016

 

Fáilte Uí hUigínn! Gaeilge Garden Party in Áras an Uachtaráin, 24th June 2016 ‌

Aras an Uachtarain 24.06.16

Gráinne Ní Bhreithiún & Siobhán Nic Gaoithín who are sharing the post of Irish Language Officer in DIT in Áras an Uachtaráin for the Gaeilge Garden Party organised by Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn and his wife Sabina on the 24th June 2016. The event was organised to recognise and celebrate the Irish language community and hundreds attended this wonderful inspiring event. Read more here

 

Fond Memories of the Gaeltacht?

DIT Staff & Students Gaeltacht Scholarship Scheme to spend a week in the Gaeltacht this summer learning Irish 

DIT Students can spend a week learning Irish with Oideas Gael in Donegal for only 50euro!

Apply here - Closing date for applications: Tuesday 31st May 2016

Scolaireachtaí Gaeltachta 2016 Poster

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top