Cláir & Módúil Ghaeilge

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach 2010

Rannpháirtithe an MA sa Ghaeilge Fheidhmeach 2010 in ITBÁC Shráid Aungier

Tá cláir BA agus MA sa Ghaeilge ar fáil in ITBÁC chomh maith le módúil i nGaeilge ar chláir éagsúla.

Cláir BA, Leibhéal 8 le Gaeilge:

  • DT553: BA in Iriseoireacht le Teanga (Gaeilge)
  • DT505: BA i Scannánaíocht agus Craoltóireacht le Teanga (Gaeilge)

Tá gach eolas mar gheall ar na cláir thuas le fáil ag an nasc seo:

http://www.dit.ie/study/undergraduate/programmes/

Clár Iarchéime le Gaeilge:

DT587: MA sa Ghaeilge Fheidhmeach

Féach: http://dit.ie/gaeilgefheidhmeach/

Modúil Ghaeilge san Institiúid:

Tá Modúil Ghaeilge le fáil ar chláir éagsúla sa Scoil Ealaíona Cócaireachta agus Teicneolaíocht Bia; i Scoil na Turasóireachta agus Bainistíocht Fáilteachais chomh maith le modúil le Gaeilge sa Cheol agus in Oideachas Luath-Óige (ag brath ar éileamh).

 

Back to Top