This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Saotharlanna Oscailte Seolta Ag Hothouse ITBÁC

Posted: 14 Feabhra, 2018

B'fhéidir gurb é lá mór an ghrá é ach d'fhéadfadh gnónna beaga ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a meaits féin a fháil trí chlár nua SME atá seolta ag Hothouse ITBÁC i nGráinseach Ghormáin inniu.

{L-R} David Gardiner, Brenda Duggan, Dr Brian Vaughan, Dr Pearl O'Rourke, Paul Maguire, Linda Moloney and John Walsh.

Tá Saotharlanna Oscailte ó Hothouse ITBÁC ag féachaint le deireadh a chur leis na bacainní a bhíonn ar SMEnna agus ar ghnólachtaí nuathionscanta a bheith páirteach i dtaighde agus i nuálaíocht trí rochtain a thabhairt dóibh ar 600 taighdeoir agus saoráidí de chuid ITBÁC atá ag obair i gcúig phríomhearnáil ard-teicniúla - Fréamhshamhaltú Táirge, Réaltacht Fhíorúil, Idirlíon na nEarraí, Anailís Sonraí do Ghnó agus Bratú Dromchla Nuálach

Tá aithne mhaith ar Hothouse ITBÁC i saol na fiontraíochta agus na nuálaíochta de bharr cuideachtaí ar éirigh thar cionn leo de leithéid Kastus, a tháinig chun cinn ó thráchtálú a dhéanamh ar mhaoin intleachtúil a chruthaigh taighdeoirí ITBÁC.  Is tionscnamh nua é Saotharlanna Oscailte a chreideann Paul Maguire, Bainisteoir Sinsearach na bPunann Nuálaíochta i Hothouse ITBÁC a thabharfaidh níos mó comhoibriú chun cinn idir taighdeoirí ITBÁC agus SMEnna.  “Bíonn riosca ard go minic ag baint le Taighde Luath agus bíonn infheistíocht shuntasach de dhíth de ghnáth.   Ciallaíonn sin nach féidir le gnólachtaí beaga go minic smaointe atá acu do tháirgí a fhorbairt.  Le Saotharlanna Oscailte Hothouse ITBÁC beidh deis ag cuideachtaí smaoineamh do tháirge a fhorbairt le cúnamh ó shaineolas taighdeoirí ITBÁC, saotharlanna agus trealamh ITBÁC agus beidh sé mar a bheadh sciathán T&F a bheith ag an gcuideachta." 

Tá an próiseas Saotharlanna Oscailte leagtha amach le bheith báúil do ghnó agus foireann de thaighdeoirí ITBÁC ag obair chun tionscadal T&F a thabhairt chun críche de réir am a bheidh socraithe ag gach aon taobh. Deir Maguire, "Tacóidh Saotharlanna Oscailte leis an ngnó le linn gach céim d'fhorbairt an táirge ón eolas teicniúil a scríobh, na scileanna taighde agus trealamh saotharlainne atá de dhíth a leagan amach, roghanna maoinithe a mheasúnú agus ar deireadh seachadadh tráthúil an táirge in oiriúint do riachtanais ghnó."

Gné amháin den a bhfuil Saotharlanna Oscailte a thairiscint atá tarraingteach do SMEnna an sainchomhairle maoinithe atá ar fáil ó Paul agus ón bhfoireann. "Oibreoidh an fhoireann sin againne go dlúth leis an bpáirtí chun an rogha maoinithe is oiriúnaí a chinneadh - maoiniú stáit, príobháideach nó roghanna i gcomhar. D'fhéadfadh tionscadal beag a bheith oiriúnach do Dhearbhán Nuálaíochta ó Fhiontraíocht Éireann, mar shampla, a chuirfeadh maoiniú suas le €5,000 ar fáil d'fhorbairt táirge agus a bhféadfadh an chuideachta greim a choinneáil ar aon mhaoin intleachtúil. Áirítear ar roghanna eile,  meascán de mhaoiniú stáit agus príobháideach mar an clár InterTradeIreland FUSION nó Comhpháirtíocht Nuálaíochta de chuid Fhiontraíocht Éireann le ITBÁC. Ina theannta sin, a luaithe ag bheidh an rogha maoinithe aontaithe, tacóimid leis an ngnó le linn gach céim den phróiseas iarratais ar mhaoiniú."

Deir an tOllamh Brian O’Neill, Stiúrthóir Taighde, Fiontraíochta agus Seirbhísí Nuálaíochta in ITBÁC, gur deis mhór atá i mbunú Saotharlanna Oscailte Hothouse ITBÁC do SMEnna, ITBÁC agus d'fhorbairt eacnamaíochta i mBaile Átha Cliath agus sa cheantar máguaird. “Ní hamháin go dtabharfaidh Saotharlanna Oscailte deis do SME a ghníomhaíocht T&F a fhiosrú agus a leathnú ach léireofar freisin an cumas agus na scileanna réiteach fadhbanna sa saol dáiríre atá ag taighdeoirí ITBÁC atá ag obair ar fud na hinstitiúide.   Bainfidh Saotharlanna Oscailte an leas is fearr as cumais taighde ITBÁC i bpríomhearnálacha ard-teicniúla atá ríthábhachtach chun Éire a bhunú mar Cheannródaí Nuálaíochta ar fud an Domhain agus chun poist ardluacha a chruthú agus táirgí ceannródaíocha a sholáthar a mbeidh tionchar acu ar an tsochaí lá is faide anonn.

Féadfaidh gnólachtaí a suim a chlárú le Saotharlanna Oscailte ITBÁC trí chuairt a thabhairt ar  - http://dit.ie/hothouse/openlabs/.