This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Cén fáth ar cheart duit dul i mbun staidéir in ITBÁC?

Trí dhul i mbun staidéir in ITBÁC, feicfidh tú domhan mór féidearthachtaí os do chomhair.

Le grúpaí beaga teagaisc, cúrsaí iontacha agus comhaltaí teagaisc ag a bhfuil taithí a thabhairt le chéile inár suíomh i lár na cathrach, feicfidh tú sula i bhfad gurb í ITBÁC an áit is fearr duit le dul ar an gcoláiste.

Agus tá i bhfad níos mó i gceist leis ná staidéar agus ábhair. In ITBÁC, gheobhaidh tú taithí iomlán tríú leibhéal agus tabharfar na scileanna agus an uaillmhian duit a theastaíonn chun do shaol oibre agus do ghairm bheatha a spreagadh sna blianta amach romhainn. 

Níos Mó Deiseanna

De bharr na socrúchán tionscail agus na béime ar chleachtadh, beidh neart deiseanna gairme ar fáil duit a luaithe agus a shiúlann tú trínár ndoirse. Ullmhaíonn céim ó ITBÁC thú don obair agus tabharfaidh sí buntáiste duit ar chéimithe ó choláistí eile.

Níos Mó Ama

Cinntíonn grúpaí teagaisc agus ranganna níos lú go mbíonn taithí foghlama níos dírithe agat in ITBÁC. Oibríonn ár lucht acadúil go dlúth leat, ag cinntiú go mbíonn tuiscint iomlán agat ar do chúrsa agus ar d’ábhair.

Níos Mó den Saol

Tá campas cairdiúil ina bhfuil 20,000 mac léinn as gach cearn den domhan agus as gach cúlra againn, a chiallaíonn gur áit spleodrach spraíúil é le bheith ag foghlaim agus le taitneamh a bhaint as an saol. Ó chlubanna spóirt go himeachtaí cultúrtha, tá pé rud a theastaíonn uait i bpobal ITBÁC.

Níos Mó Saineolais

De bharr ár bhfoirne léachtóirí agus teagascóirí oilte ag a bhfuil taithí, gheobhaidh tú tuiscint fhorleathan ar do chúrsa agus ar d’ábhair. Agus foghlaimeoidh tú faoin gcaoi le d’oideachas a chur i bhfeidhm i dtimpeallachtaí oibre san fhíorshaol, taobh amuigh den halla léachta.