This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our
Close X

 News

14 Bealtaine, 2015

Scoláireachtaí Gaeltachta, Samhradh 2015 - Foireann agus Mic Léinn ITBÁC

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne lánaimseartha na hInstitiúide chun seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo.