This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

DT366

Accounting & Finance / Cuntasaíocht & Airgeadas

AUN

DT101

Architecture / Ailtireacht

BOL

DT175

Architectural Technology / Teicneolaíocht Na hAiltireachta

BOL

DT104

Auctioneering, Valuation & Estate Agency / Ceantálaíocht, Luacháil & Gníomhaireacht Eastáit

BOL

DT321

Business & Law / Gnó & Dlí

AUN

DT365

Business & Management / Gnó & Bainistíocht

AUN

DT324

Business Management / Bainistíocht Gnó

AUN

DT364

Business Studies (Hons)

AUN

DT315

Business Studies / Staidéar Gnó

AUN

DT299

Chemical Sciences with Medicinal Chemistry / Eolaíochtaí Ceimiceacha le Ceimic Mhíochaineach

KEV

DT027

Civil Engineering / Innealtóireacht Shibhialta

BOL

DT004


Civil Engineering / Innealtóireacht Shibhialta

BOL

DT229

Clinical Measurement Science / Eolaíocht Tomhais Chlinciúil

KEV

DT506

Commercial Modern Music / Nuacheol Tráchtála

DT081

Computer & Communications Engineering / Innealtóireacht Ríomhaireachta & Cumarsáide

KEV

DT228

Computer Science / Eolaíocht Ríomhaireachta

KEV

DT211

Computer Science (Infrastructure) / Eolaíocht Ríomhaireachta (Infreastruchtúr)

KEV

DT282


Computer Science (International) / Eolaíocht Ríomhaireachta (Idirnáisiúnta)

KEV

DT117

Construction Management / Bainistíocht Foirgníochta

BOL

DT553


Contemporary Visual Culture / Cultúr Físiúil Comhaimseartha

DT597

Creative and Cultural Industries / Tionscail Chruthaitheacha & Chultúrtha

DT407

Culinary Arts / Ealaíona Cócaireachta

CBS